Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 26.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Lidická 35, 150 00 Praha 5
tel.: 241 432 483
fax: 241 432 027

Londýn a perly královské Anglie

Londýn a perly královské Anglie
další fotografie »

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.


Program zájezdu

1. den (út): V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den (st): LONDÝN, první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster, přes Westminter Bridge k budově Parlamentu (UNESCO), kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na působivé Trafalgarské náměstí, živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka aj.
3. den (čt): WINDSOR - zámek, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu. Přejedeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě.
4. den (pá): Druhá část prohlídky LONDÝNA. Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů, most Tower Bridge, levobřežní čtvrť Southwark, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.
5. den (so): Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Propozice k zájezdu

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
420-01 9.5 - 13.5.2017 7 990 Odjezd též z Plzně, Pardubic, Hradce Králové a Brna. náhradník »
vyprodáno
420-02 13.9 - 17.9.2017 7 990 Odjezd též z Plzně, Pardubic, Hradce Králové a Brna. termín zrušen

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klimatizovaným busem
  • přejezd kanálu La Manche
  • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 2x snídani
  • průvodce

Fakultativně

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 150 Kč)
  • Stonehenge (rezervace nutná předem v CK) - dospělí (příplatek: 550 Kč)
  • Stonehenge (rezervace nutná předem v CK) - děti do 15 let (příplatek: 300 Kč)
  • Stonehenge (rezervace nutná předem v CK) - studenti a osoby nad 60 let (příplatek: 450 Kč)
systém Open Travel Network
TOPlist