Poznávací zájezdy od CK MAYER CROCUS
Letos již 30.sezóna
CK MAYER & CROCUS U nás najdete jednu z nejširších nabídek
poznávacích zájezdů v Čechách

 

Heydukova 1589/6
180 00 Praha 8
tel.: 241 432 483
tel.: 777 845 575
fax: 241 432 027

Korčula

Historické centrum stejnojmenného ostrova, město Korčula, stojí na malém poloostrůvku, který zučuje vzdálenost mezi ostrovem a pevninou na 1270 m. Možnost kontroly nad loděmi plujícími podél pobřeží byla důvodem k vybudování opebvněného městečka, které v průběhu dějin sloužilo mnoha pánům. Dnešní podobu získávalo od 13.stol. a svého vrcholu dosáhlo v 16.stol., kdy zde žilo přibližně 6000 obyvatel. V průběhu dějin svou krásou inspirovalo mnoho spisovatelů a cestovatelů, a svými mohutnými hradbami odstrašilo mnoho nájezdníků. Obranu města zajišťovaly mohutné hradby, zatímco dva kláštery stojící nad městem, dominikánský klášter sv.Nikoly a františkánský klášter na ostrůvku Badia, se stávaly cílem lupičů a nepřátel. První dílny vně hradeb města byly postaveny až v 17.stol., první obytné budovy dokonce až v 18.stol. Západní část města (Sveti Nikola) a jihovýchodní část (Borak) byly vystavěny až v 19.stol. V rozmezí let 1921-41 byly východně od města v zálivu Luka a západně od města v zálivu Strečica vybudovány početné hotely a vily. Po hlavní městské ulici Korčulanskog statuta, vedoucí středem města, přijdeme k nejvýznamnější a nejkrásnější městské stavbě - katedrále sv.Marka (patrona Benátek), která stojí na nejvyšším bodě města. Stavba této trojlodní baziliky byla zahájena roku 1420 v gotickém slohu a skončila po sto letech ve slohu goticko-renesančním. Vedle místních mistrů kameníků se na ní podílel i Bonin da Milano, který vytvořil hlavní portál v čistě gotickém slohu. Nejcennějším uměleckým dílem interiéru je Tintorettův obraz Svatý Marek se svatým Bortolomějem a Jeronýmem. Při severní lodi katedrály stojí cenný kostelík sv.Petra (Sveti Petar) ze 14.stol. Na katedrálu jižním směrem navazuje Biskupský palác, směs gotiky, renesance a baroka, v kterém je umístěna bohatá Opatská klenotnice (Opatska riznica), obsahující liturgické předměty ze zrušených klášterů na Korčule, cenné obrazy chorvatských a italských umělců, staré rukopisy apod. Na protější starně náměstí můžeme navštívit palác Gabrielli ze 16.stol., v kterém sídlí Městské muzeum (Gradski muzej) s námořnickými exponáty, výtvarnými díly a doklady o kamenickém umění, stavbách lodí apod. Sousední palác Arneri pochází z 15.stol. a je pozdně gotický s nádherným renesančním nádvořím. V blízkosti katedrály se rovněž nachází rodný dům Marca Pola - kromě toho, že můžeme shlédnout malou výstavu připomínající slavného cestovatele, je odtud pěkný výhled do okolí. V jihovýchodním cípu města se nachází kostel Všech svatých a na kopci nad městem pak můžeme navštívit anglickou věž Fort Wellington, která zde byla postavena roku 1813 na místě původního benátského opevnění. Od této věže je nádherný výhled na celé souostroví a ostrov Mljet směrem na východ, do vnitrozemí ostrova na jih, na Pelješacký kanál s městem Orebič a ostrov Hvar na západ a na město Korčulu na severu.


Poznávací zájezdy Korčula

Přírodní krásy a památky Bosny a Hercegoviny + jižní Dalmácie

Chorvatsko - Přírodní krásy a památky Bosny a Hercegoviny + jižní Dalmácie
Pobytově poznávací zájezdy | 10-denní | od 12 990Doporučujeme
V posledních letech je možné pozorovat rostoucí zájem o balkánský poloostrov. Rumunské Karpaty, bulharská horstva, Černá Hora i Albánie si již získaly nemálo příznivců. Spíše nenápadně se ale zatím seznamujeme s Makedonií či Srbskem. Ale jeden…více »

Přírodní krásy a památky Bosny a Hercegoviny + jižní Dalmácie

Bosna a Hercegovina - Přírodní krásy a památky Bosny a Hercegoviny + jižní Dalmácie
Pobytově poznávací zájezdy | 10-denní | od 12 980Doporučujeme
V posledních letech je možné pozorovat rostoucí zájem o balkánský poloostrov. Rumunské Karpaty, bulharská horstva, Černá Hora i Albánie si již získaly nemálo příznivců. Spíše nenápadně se ale zatím seznamujeme s Makedonií či Srbskem. Ale jeden…více »

Poznávací zájezdy s žádným dostupným termínem v roce 2021

Jižní Dalmácie, ostrov Korčula, Hvar a národní park Mljet

Chorvatsko - Jižní Dalmácie, ostrov Korčula, Hvar a národní park Mljet
Pobytově poznávací zájezdy | 10-denní | od 14 890
Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou…více »
systém Open Travel Network
TOPlist