Nejkrásnější zahrady a jezera kraje Piemont a švýcarského Ticina - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Nejkrásnější zahrady a jezera kraje Piemont a švýcarského Ticina

6 denní zájezd   Itálie Itálie Švýcarsko Švýcarsko    Krátkodobé poznávací zájezdy

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Náš nový zájezd Vás zavede do překrásné malebné oblasti na švýcarskoitalském pomezí pod velikány Alp i na romantická místa jezera Lago Maggiore. Jarní termín nabízí nádheru zdejších rozlehlých zahrad v květu.


Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

  • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Přejezd přes Německo do Švýcarska.
2. den: Návštěva švýcarského kantonu Ticino : LOCARNO - výjezd pozemní lanovkou a prohlídka poutního kostela Madonna del Sasso v horní části Locarna s dalekými výhledy na jezero Maggiore i okolní hory. Poté lodí ke dvěma ostrovům BRISSAGO, na jednom z nich se nachází jedna z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde rostou vzácné stromy a květiny pocházející z teplých oblastí. Dojezd do Bavena na ubytování.
3. den: Den věnovaný nádherným botanickým zahradám a ostrůvkům v Lago Maggiore – Borromejským ostrovům. Vyhlídková plavba na ISOLA MADRE, kde navštívíte vilu z 18. století s krásnou zahradou upravenou do podoby anglického parku a botanické zahrady. Na ostrově se po zahradách volně pohybují pávi a diamantoví, zlatí a stříbrní bažanti. Dále budeme pokračovat na nejznámější ostrov ISOLA BELLA s ohromným barokním palácem a impozantními terasovitými zahradami s bohatou sochařskou i květinovou výzdobou. Později odpoledne volno k procházce po Bavenu, odpočinku u jezera Maggiore apod.
4. den: Mohutná pevnost ANGERA, kterou postupně budovali milánští biskupové, poté rod Visconti a nakonec Borromeové. Součástí areálu pevnosti jsou i středověké zahrady. ARONA – kolosální socha sv. Karla Borromejského (pouze exteriéry). Odpoledne návštěva města Verbania s botanickou zahradou u VILY TARANTO, kterou zde ve 30. letech 20.st. budoval skotský kapitán McEachern. Na jaře zde kvetou tisíce tulipánů, rododendrony, azalky a četné další stromy, keře a květiny.
5. den: Po snídani odjezd do kantonu Ticino . Výjezd 9 km dlouhou železnicí na MONTE GENEROSO (1 704 mn.m.) s kruhovým rozhledem na Lugánské jezero a okolní alpské vrcholy. Za velmi dobré viditelnosti je rozhled od Matterhornu po Jungfrau a na východ až k masivu Bernina. Možnosti kratších pěších tras ve vrcholové oblasti. Odpoledne návštěva dalšího lákadla kraje Ticino středověkého města BELLINZONA se třemi nad sebou vybudovanými mohutnými hrady (UNESCO) (možnost výstupu na první a ke druhému hradu, jsou odtud daleké výhledy nejen po městě, ale i do okolní hornaté krajiny). Noční přejezd.
6. den: Návrat do Prahy v ranních hodinách.

Cena obsahuje:

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 3x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 3x polopenzi

Cena neobsahuje:

  • lodní spojení, pobytovou taxu (1 € / os. / den), vstupy, lanovky

Fakultativně:

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 270 Kč)
  • 1/1 pokoj (omezený počet, na ověření v CK) (příplatek: 2000 Kč)