Východní Turecko - po stopách starověkých civilizací, za přírodními krásami a unikátními památkami - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Východní Turecko - po stopách starověkých civilizací, za přírodními krásami a unikátními památkami

15 denní zájezd   Turecko Turecko    Podrobné poznávací okruhy

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   


Vracíme se do naší oblíbené destinace – do východního Turecka. Navštívíme jak proslulá a známá místa (např. vrchol hory Nemrut se sochami, oblast největšího tureckého jezera Van, chetitské památky v oblasti bývalého hlavního města říše Chetitů Chattušaš), tak málo známá a málo navštěvovaná, ale o to krásnější a romantičtější místa (horská pevnost Zilkale v pohoří Kačkar, ďáblův hrad Seytan u gruzínské hranice, arménské hlavní město Ani, syrské křesťanské památky na planině Türabdin aj.). Cestu nám opět zkrátí a zpříjemní dva vnitrostátní lety – do Adany a zpět z Ankary.
Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.

Jedná se o velmi náročný zájezd pro zdatné cestovatele bez zdravotních handicapů (ubytování je na různých místech - každý nocleh jinde, dlouhé přejezdy, pěší turistika - nejedná se sice o náročné výstupy, ale terén je většinou kamenitý, odlehlejší místa apod.).

14x snídaně, 13x večeře


Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Istanbul – Adana. Dojezd na nocleh.
2. den: Seznámení s Neochetitskou říší, která v době kolem 8.st.př.n.l. vytvořila v oblasti dnešního jihovýchodního Turecka monumentální památky v podobě kamenných reliéfů, paláců a pevností. Jedinečný chráněný park KARATEPE-ASLANTAŞ s krásnými výhledy na jezero. Přejezd do GAZIANTEP, kde navštívíme unikátní muzeum římských mozaik ze zatopeného města Zeugma. Přejezd do Kahty na nocleh.
3. den: Brzy ráno (před východem slunce) výjezd mikrobusy pod vrchol hory NEMRUT DAGI (UNESCO) s hrobkou komagenského krále Antiocha. K uměle navršenému vrcholu hory ve výšce 2 100 metrů s terasami vyzdobenými sochami řeckých bohů a krále Antiocha již vystoupáme na závěr pěšky. Východ slunce na vrcholu hory. Poté si prohlédneme dvě terasy s mohutnými kamennými sochami. Následovat budou i další památky na Komagenské království: ŘÍMSKÝ MOST z doby císaře Septimia Severa, skalní reliéfy v ARSAMEI a hrobka královen na kopci KARAKUŞ. Odpoledne přejezd kolem Atatürkovy přehrady na Eufratu do Urfy.
4. den: ŞANLI URFA – místo narození proroka Abraháma s významnými mešitami a bazény s posvátnými kapry. Místní trh je jeden z nejpůvodnějších a nejlevnějších v Turecku. Významná neolitická památka GÖBEKLI TEPE (UNESCO) z doby 9600-8200 př.n.l. Nocleh v oblasti Mardinu.
5. den: Putování za syrskými ortodoxními křesťany na planinu Türabdin, kde bohoslužby dosud probíhají v aramejštině, jazyce, kterým hovořil Ježíš. Kostel MAR GABRIEL založený v r. 397. Kostel MOR YAKUB nedaleko Midyatu. Terasovitě vystavěné středověké město MARDIN s několika kostely a nedaleko něj ležící rozsáhlý komplex kláštera DEIR AZ-ZAFARAN založený r. 493. Návrat na nocleh.
6. den: Přejezd přes DIYARBAKIR na řece Tigris k jezeru Van. V Diyarbakiru se projdeme po monumentálních černých hradbách a prohlédneme si starobylou mešitu Ulu camii. Dojezd na nocleh k jezeru Van.
7. den: Začátek okruhu kolem jezera Van . JEZERO VAN je největší turecké jezero ležící v nadm. výšce 1 700 metrů. Seldžucké památky, kónické hrobky a zdobené náhrobky v AHLATU. Rozlehlý kráter vyhaslé sopky NEMRUT DAGI (2 950 metrů) s termálními prameny a studeným a teplým jezerem. Přejezd kolem jezera do města Van.
8. den: Dokončení putování kolem jezera Van: jeden z nejlépe dochovaných arménských kostelů na ostrově AHTAMAR s krásnou reliéfní výzdobou. Pevnost z dob říše Urartu v ÇAVUŞTEPE, kde si prohlédneme památky na málo známou říši, která ale v době kolem 9.st.př.n.l. zabírala velké území v oblasti dnešního východního Turecka a západního Iránu. VAN – urartská pevnost Vankale (9. st. př.n.l.) a pod ní staré město Eski Van zničené Turky.
9. den: Brzy ráno odjezd. Malebné MURADIJSKÉ VODOPÁDY u severního okraje jezera Van, odpočinek u čaje u vodopádů. Přejezd do Karsu nedaleko hranic s Arménií. Dle aktuálních možností návštěva paláce ISHAK PASA SARAYI nad Dogubeyazitem . Výsledkem 99 let trvající výstavby je krásný palác, který kdysi ležel na významné Hedvábné stezce z Persie směrem na západ.
10. den: ANI (UNESCO) - zříceniny arménského města z doby raného středověku, bývalo zde 10 000 domů, 1 000 kostelů, monumentální hradby a pevnost, jedinečný hraniční kaňon řeky Achurjan. Nejseverovýchodnější části Turecka u hranice s Gruzií: přejezd kolem vysoko položeného jezera CILDIR, pěší vycházka k Ďáblovu hradu ŞEYTAN KALESI. Jedná se o nejméně osídlené části Turecka, kde je ještě nezničená příroda, můžete potkat pastevce ovcí a koz.
11. den: Východní pobřeží Černého moře - bude nás čekat seznámení s nejdeštivější oblastí Turecka, je to také část nejzelenější, velmi hornatá, západními turisty méně navštěvovaná, ale oblíbená u místních návštěvníků. Fotostop na čajové plantáže u Hopy / Rize, důležitá oblast pěstování čaje. Pevnost ZILKALE vysoko v pohoří Kaçkar Daglari. Horská obec AYDER, možnost procházky nebo koupání v termálních lázních.
12. den: Dokončení prohlídky nejlépe dochovaných památek ve východní černomořské oblasti: KLÁŠTER SUMELA – nejlépe dochovaný byzantský klášter u Černého moře, bohatá fresková výzdoba. KOSTEL HAGIA SOFIA v Trabzonu, rovněž s dobře dochovanou freskovou výzdobou. Nocleh v oblasti Giresunu.
13. den: Přejezd po pobřeží Černého moře směrem na západ. Odpoledne AMASYA – v kaňonu řeky malebně položené malé město s hrobkami pontských králů a mnoha islámskými stavbami, procházka tímto příjemným městem, které je považováno za jedno z nejmalebnějších v Turecku. Nocleh.
14. den: Prohlídka nejvýznamnějších míst spojených s říší Chetitů: CHATTUŞAŞ (UNESCO) – hlavní město říše Chetitů, rozsáhlé hradby, královský palác, chrámový komplex. Skalní svatyně YAZILIKAYA s reliéfy chetitských bohů. Krásné reliéfy a brána sfing v ALAÇAHÖYÜK. Nocleh.
15. den: Let Ankara – Istanbul – Praha.

Cena obsahuje:

 • leteckou dopravu Praha - Istanbul - Adana a Ankara - Istanbul - Praha
 • dopravu místním minibusem nebo autobusem dle počtu klientů
 • výjezd minibusy na kráter Nemrut Dagi
 • výjezd minibusy na Nemrut Dagi se sochami
 • českého a tureckého průvodce
 • 14x ubytování v hotelu
 • 14x polopenzi (večeře nemusí být na hotelích)
 • 9x lehký oběd

Cena neobsahuje:

 • bakšišné / spropitné a vstupy
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a storna do 65 000 Kč (příplatek: 995 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení), omezený počet (příplatek: 7700 Kč)