Putování po krásách Jeseníků

6 denní zájezd   Česká republika Česká republika    Česká republika a Slovensko

   ubytování: hotel       doprava: autobusem       strava: polopenze   


Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáváme se zde s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými památkami včetně lidové architektury.


Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Dopoledne příjezd do lázeňského města JESENÍK , v jehož historii cinká zlato a stříbro. Fakult. oběd, následuje prohlídka města, kde můžeme vidět starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely. Odjezd do lázní Jeseník, možnost procházky v Balneoparku a v lázeňském centru. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, večeře.
2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD . Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY , prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce.
3. den: Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.
4. den: Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ. Návštěva zlatokopeckého skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH, kde uvidíme repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU, horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku.
5. den: VELKÉ LOSINY , zde si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru a Ruční papírnu, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let. Variantně pro zájemce relaxace v termálním parku TERMÁLY LOSINY, regenerační vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou. Před návratem na hotel prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ.
6. den: Po snídani odjedeme na pomezí Orlických hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU . Zde pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1116 m n. m. vyjedeme lanovkou, variantě pěšky na hřeben Slamníku a pokračujeme na unikátní STEZKU V OBLACÍCH, která se vypíná 58,8 m nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu Slamníku. Jedinečné výhledy na Jeseníky , Kralický Sněžník, Krkonoše a do Polska. Milovníci adrenalinu se mohou projít i přes nejdelší visutou lávku světa pro pěší – Sky Bridge 721.

Cena obsahuje:

 • dopravu autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 5x polopenze (večeře jednotná jednoduchá servírovaná)

Cena neobsahuje:

 • vstupné včetně termálních lázní
 • rekreační poplatek splatný na místě
 • Dolní Morava - výběr možností: nutná rezervace předem v CK, nejpozději 6 týdnů před odjezdem, platba na místě v hotovosti:
 • Stezka v oblacích - 290 Kč / os.
 • Sky Bridge - 330 Kč / os.
 • Lanovka nahoru - 215 Kč / os.
 • Lanovka dolů - 215 Kč / os.
 • Lanovka nahoru i dolů - 430 Kč / os.

Fakultativně:

 • pojištění storna zájezdu (příplatek: 180 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: 3100 Kč)
 • 5x bohatší večeře formou bufetu (příplatek: 500 Kč)
TOPlist