Srí Lanka - ostrov památek - poznávací zájezdy Mayer & Crocus s.r.o.

Srí Lanka - ostrov památek

12 denní zájezd   Srí Lanka Srí Lanka    Vzdálené země

   ubytování: hotel       doprava: letecky       strava: polopenze   


Jedinečný pobytově poznávací zájezd Srí Lanka. Starobylé památky se zajímavou historií, dechberoucí příroda, zlaté pláže na jihu ostrova a zajímavosti, které stojí stranou turistického ruchu vás nadchnou. Poznejte tedy s námi přítmí jeskynních chrámů s bezpočtem Buddhových vyobrazení, skalní pevnost Sigiriya a její polonahé krásky na vzácných freskách, stromové velikány, pamatující více než koloniální historii v Královské botanické zahradě, tajemné léčebné umění ayurvédy. V chrámu Buddhova zubu v královském Kandy nás ovane dech dob, kdysi slavných mocných rodů sinhálské šlechty. Čajovníkové stráně nám nabídnou stejně úchvatné pohledy na zelené zlato země, jako kdysi siru Liptonovi. V NP Yala budeme pozorovat slony, krokodýly, leopardy, vodní buvoly a na závěr nás čeká jižní pobřeží, mořské želvy, vesnice Rekawa a rybáři na prutech, ptačí rezervace Kalametiya, koloniální přístav Galle a odpočinek na zlatých plážích letoviska Hikkaduwa.


Termíny a ceny

Číslo záj. Termín D Poznámka Volná místa
606-02 13.10. - 24.10.2024 56 990 Kč Odlet Praha nebo Vídeň. rezervovat »
málo míst

Vysvětlivky

 • D: Dospělí

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy (ev. Vídně – v závislosti na let. řádech) s průvodcem na Srí Lanku.
2. den: V dopoledních hodinách přílet do COLOMBA a přejezd k návštěvě nejstaršího sirotčince slonů PINNAWALA, kde se starají o zraněné slony a opuštěná mláďata. Tato organizace spolupracuje i se ZOO Praha. Seznámíme se s výrobou ručního papíru z trusu slonů a zájemci se mohou na slonovi svézt. Ubytování uprostřed svěží tropické zeleně s bazénem.
3. den: Po snídani nás čeká výstup na LION ROCK (Lví skálu) s legendární pevností SIGIRIYA (UNESCO) tzv. osmým divem světa – chráněný skvost s pozůstatky paláce krále Kassiapy a panoramatickými výhledy na smaragdové srdce ostrova, systémem jezírek a freskami svůdných nebeských krasavic na stěně skály. Po sestupu se zastavíme v tradiční řezbářské dílně a projdeme se po historickém městě POLONNARUWA (UNESCO), které se dělí na královskou, chrámovou a klášterní část. Shlédneme velmi propracovaný systém zavlažování rýžových políček, který je spojený s moudrostí bývalých panovníků. Návrat na hotel.
4. den: Dnes začneme stoupat do hor přes oblast Matale, zde navštívíme ayuverdskou kořeninovou zahradu a hinduisticky chrám plodnosti. Odpoledne se seznámíme s opracováním drahých kamenů a výrobou hedvábí. V královském městě KANDY (UNESCO), ležícím na stejnojmenném jezeře, navštívíme chrám relikvie Buddhova zubu a hinduistické bohyně Pattini, která chrání rodinu. Navečer se budeme bavit představením tradičních tanců v krojích. Ubytování v Kandy .
5. den: Nejproslulejší botanická královská zahrada ostrova PERADENIYA, nás vrátí do dob starých rodů, zvelebující své říše, časů koloniálních mocností i fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky. Pokračujeme do hor přes nádhernou krajinu Ramboda s mnoha čajovými plantážemi a vodopády. Zastavíme se v čajové továrně jejíž vybavení pochází z Belfastu, kde byl postaven Titanic. Ochutnávka čaje nám pomůže rozeznávat jeho druhy a pak si koupit ten nejlepší. Program ukončíme na tržišti NUWARA ELIYA – nejvýše položené město, město světla, které bylo kdysi ovládáno anglickými a skotskými pěstiteli a je stále poseté koloniálními bungalovy. Ubytování v Nuwara Eliya.
6. den: Volno u moře, nebo fakult. výlet NP HORTON PLAINS (UNESCO), pro zájemce je připraven fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 70 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud sám název vyhlídky. Návrat a odpoledne pokračujeme horami do BADULLA – NANU OYA, odtud jízda historickým vlakem do horského městečka ELLA. Výhledy, které se nabízí za okny vlaku, patří mezi ikonické záběry ze Srí Lanky a vy je spatříte na vlastní oči - čajové plantáže, strmé pláně, divoká příroda, vodopády, starý most s oblouky – nezapomenutelný zážitek pro každého. Ubytování v oblasti Wellawaya.
7. den: Po snídani se vydáme autobusem a poté pěšky k slavnému MOSTU 9 ARCHES BRIDGE, nazývaný také „Most v oblacích“, jeden z nejlepších příkladů železničního stavitelství koloniální éry v zemi. Návrat do městečka ELLA tuk tukem. Pokračujeme prohlídkou vodopádů RAVANA a kolosální sochy Buddhy vytesané ze skály v BUDURUWAGALA dle mahayanské školy. Odpoledne safari v NP YALA, kde budeme i ubytováni v Oak Ray Wild Yalla. Projížďka jeepy a pozorování zvěře, kde kromě stád slonů a exotického ptactva můžeme vidět také levharty, leopardy, medvědy pyskaté, sambary, jeleny indické, krokodýly, vodní buvoly, opice aj.
8. den: Jižní pobřeží Srí Lanky a Indický oceán. Dopoledne se podíváme do chrámu boha Skandy v KATARAGAMA. Zdejší slavnosti opět popsali a natočili cestovatelé Hanzelka a Zikmund. Odpoledne nás čeká projížďka na člunech v ptačím ráji v KALAMETIYA. Ubytování na pláži v autentických cabanas u krásné pláže v palmovém háji. V nočních hodinách možnost zajímavého fakult. výletu - návštěva REKAWY – pozorování mořských želv s místním odborníkem z tamního výzkumného centra,
9. den: Ráno opustíme Tangalle, čeká nás zastávka u skalního chrámu Kobra v MULKIRIGALA, jde o buddhistický areál s jeskyněmi ze 3. stol. Zastávka u gejzíru HOO-MANIYA. Pokračujeme jižním pobřežím Srí Lanky – rybáři na kůlech, želví farma, líheň Koggala a jiné zajímavé cíle. Příjezd do historického města GALLE (UNESCO), které má tvar pevnosti z doby holandských kolonistů, patří k nejzachovalejším koloniálním městům celé Asie a je považováno za nejkrásnější městečko Srí Lanky. Město je známé jako biblický Šalamounův Tardiš. Krátký přejezd na jihozápad ostrova, kde jsou ty nejkrásnější pláže se zlatavým pískem. Zde se na 2 noci ubytujeme na korálovém pobřeží u HIKKADUWA .
10. den: Volný den u Indického oceánu – Hikkaduwa . Pro aktivní zájemce jsou připraveny následující fakult. výlety: Mirissa - pozorování velryb nebo safari na řece Madu cca 80 USD nebo návštěva Galle cca 20 USD.
11. den: Relaxace, odpočinek – Hikkaduwa .
12. den: V ranních hodinách transfer na letiště do Colomba , odlet.

Cena obsahuje:

 • letenku na Srí Lanku a zpět vč. let. tax
 • transfer z/na letiště
 • dopravu klim. minibusem po Srí Lance
 • přejezd vlakem do Ella (6. den)
 • 10x ubytování v hotelích ***/****
 • 10x polopenzi
 • místního průvodce
 • průvodce CK

Cena neobsahuje:

 • turistické vízum
 • povinné Srí Lanské pojištění
 • vstupné (doporučujeme částku cca 180 USD vč. Safari v NP Yala)
 • bakšišné
 • Vízum a Srí Lanské pojištění: o potřebných formalitách Vás budeme včas informovat

Fakultativně:

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 65 000 Kč (příplatek: 1590 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 9900 Kč)
 • vízum (příplatek: 1300 Kč)